Serica F

Serica F

KISZERELÉS: 1L, 5L, 20L

LEÍRÁS: Serica fényes oldószeres vastaglazúr, aktív komponenseinek köszönhetően védelmet nyújt az ultraibolya (UV) sugárzás hatásai ellen, kiemeli a fa természetes szépségét, hosszan tartó védelmet biztosít. Többszörös UV védelemmel, kopás-, és karcállóságot növelő és vízlepergető tulajdonságot biztosító viasz adalékokkal.

Száradási idő

24 óra (hőmérséklet és a páratartalom függvényében).

Átfesthetőség

24 óra (hőmérséklet és a páratartalom függvényében).

Tárolás

5-25 °C-on.

Minőségét megőrzi

Eredeti, bontatlan csomagolásban, a gyártástól számított 5 évig.

Alkalmazás

Ecsettel, lakkhengerrel.

Javasolt rétegszám

2 réteg.

Higítás

nem szükséges. A termék felkeverést követően használatra kész.

Kiadósság

10-13 m2/l, (egy rétegben), a fa szívóképességének függvényében.


ALKALMAZÁSI TERÜLET: Megfelelően előkészített kül- és beltéri, puha- és keményfa szerkezetek, épület deszkázatok, kerítések, pergolák, bútorok, kerti bútorok, faházak, lambériák, stb. tartós védelmére, színezésére, díszítésére használható.

ALKALMAZÁS: Ecsettel, lakkhengerrel.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA: Lakkbenzin higitóval

FELHASZNÁLÁS: A lazúr felületéről el kell távolítani az esetleg kialakult bőrréteget, és alaposan fel kell keverni. Az új, megfelelően szárított és tárolt fafelületek lazúrozása előtt csiszolást, portalanítást, ha szükséges észter hígítóval történő gyantamentesítést kell végezni. Beltéri fafelület: az első réteget a fa erezetével párhuzamosan, egyenletes vastagságban, puha ecsettel, esetleg lakkhengerrel javasolt felhordani. A második réteg, a száradást és finom csiszolást követően 1 nap múlva festhető. Az igénybevétel folyamán kialakult repedések alapozása, lazúrozása a hibák megjelenését követően rövid időn belül javasolt. A különböző színű lazúrok egymással korlátlanul keverhetők. A színek a fa típusának, szívóképességének, erezetének, a lazúr rétegvastagságának függvényében eltérhetnek a színkártyától. A színek megállapításához próbafestés javasolt. A szerszámok a munkavégzés után háztartási lakkbenzinnel elmoshatók.

ÖSSZETÉTEL: Különböző benzinek, alkidgyanta, UV-stabilizátorok, UV-szűrő pigmentek, adalékanyagok

VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY: Tűzveszélyességi osztály: „Robbanásveszélyes.”

BIZTONSÁGI ADATOK: H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. EUH208 2-Butanon-oximot, kalcium 2-etilhexanoátot és Benzotriazol származékokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően. A biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.